Synker dit gulv på grund af sætningsskader?

Ustabilt jordlag og kraftige vibrationer kan lave sætningsskader 

Industribygninger samt gamle og nye huse kan få sætningsskader. De kan vise sig som revner i soklen og facaden – og i gulvet.   Det kan være, at klinker på badeværelset eller i køkkenet knækker, at trægulvet gaber ved panelerne, eller at de indvendige vægge begynder at slå revner.  

Sætningsskader i gulve kan komme af flere årsager. Måske er der tung trafik ved siden af bygningen, eller også kan der være vejarbejde eller renoveringsarbejde i nærheden, som kan skabe voldsomme rystelser og vibrationer.  

Jordbunden under byggeriets fundament har også en stor betydning for fundamentets stabilitet.  Har jordlaget konsolideret sig og trukket sig sammen, så der opstår hulrum, eller er jordens bæreevne ikke tilstrækkelig til at bære bygningens vægt, vil denne synke og sætte sig. Det kan skabe alvorlige sætningskader i gulvet 

 

Stabiliser fundamentet og få løftet gulvet tilbage til oprindeligt niveau  

Opstår der revner i stuegulvet eller på betongulvet i lagerhallen, er det vigtigt, at der bliver gjort noget ved det. Ud over at sætningsskader skaber revner i bygningen, kan det også medføre skimmelsvamp og fugt. Det kan gå ud over familien såvel som produktionen.   

Derfor er det vigtigt at få en ud til at se på skaderne. Vurderes det, at skaderne skal udbedres, vil der blive udarbejdet en jordbundsundersøgelse, der har til formål at klarlægge jordlagets sammensætning og bæreevne. På baggrund af resultaterne, vil der blive taget en beslutning om den bedste løsning. Det kan blandt andet være Uretek Metoden®. Med Uretek Metoden® bliver et tokomponent materiale ved navn Uretek GeoPlus® sprøjtet ind under bygningens fundament eller gulv.  

Materialet blander sig og udvider sig i den omkringliggende jord. Det gør, at hulrum bliver fyldt og jorden bliver komprimeret.  Dette efterlader fundamentet stabilt igen.  

 

En nænsom stabilisering der tillader livet at gå sin gang 

Udfordringer med bygningers gulve kan ofte resultere i store frustrationer i form af opgravninger, byggekaos og udgifter i form af efterfølgende oprydning og indkvartering. Det kan være til stor gene for familie såvel som ens produktion, hvis sætningsskaderne sker i en industribygning.  

 Vælger man at anvende Uretek Metoden® undgås mange udfordringer, da denne metode er meget hensynsfuld. Det kræver blot, at der bliver boret nogle huller i gulvet, da materialet skal injiceres gennem rør med en diameter på 12 mm.  Hullerne bliver boret steder, hvor de ikke kan ses, og efterfølgende bliver de udfyldt med træpropper eller epoxy alt efter materialet, der blev boret i. 

Ingen møbler eller maskiner skal flyttes i processen, så derfor er det muligt for familien at blive boende og produktionen kan blive holdt i gang