Få energitilskud og håndværkerfradrag

Vil du gøre noget godt for din økonomi og for miljøet skal du udskifte dit gamle oliefyr med en luft til vand varmepumpe. Ud over en stor årlig besparelse på dine varmeomkostninger (op til 70 procent) får du en ekstra gevinst i form af et energitilskud og håndværkerfradrag.

Du skal søge om energitilskuddet inden du køber en luft til vand varmepumpe. Tilskuddets størrelse afhænger af den varmekilde, der skal udskiftes. Det er Energistyrelsen, som fastlægger satserne på området. De kan de variere fra år til år. Du kan se en samlet oversigt over satserne på en luft til vand varmepumpe i januar 2020:

Luft til vand varmepumpe som erstatning for opvarmning med olie:

Helårsbolig opvarmet med oliekedel fra før 1978 inkl. vandtank – 9.500,-

Helårsbolig opvarmet med ikke kondenserende oliekedel fra 1978 eller nyere inkl. vandtank – 7.750,-

Luft til vand varmepumpe som erstatning for opvarmning med gas:

Helårsbolig opvarmet med ikke kondenserende lukket gaskedel – 7.960,-

Helårsbolig opvarmet med kondenserende gas- eller oliekedel – 5.800,-

Luft til vand varmepumpe som erstatning for opvarmning med el-varme:

Helårsbolig opvarmet med traditionel el-varme – 3.200,-

Luft til vand varmepumpe som erstatning for opvarmning med biobrændsel:

Helårsbolig opvarmet med træpille- eller fastbrændselskedel fra før 2010 – 5.950,-

Helårsbolig opvarmet med træpille- eller fastbrændselskedel fra 2010 eller senere – 4.500,-

Helårsbolig opvarmet med brændeovn og elvandvarmer – 6.500,-

Det er med forbehold for, at den gældende lovgivning på området kan ændre sig eller midlerne i puljen kan slippe op. 

Brug dit håndværkerfradrag
Du kan bruge dit personlige håndværkerfradrag til energiforbedringer i dit hjem – det gælder for eksempel en luft til vand varmepumpe. Det er arbejdslønnen til opsætningen af varmepumpen, som du kan trække fra i SKAT. Du kan få op til 12.500 kroner i 2020. Den eneste betingelse er, at du skal betale din luft til vand varmepumpe elektronisk med dankort eller via netbank, og du skal kunne fremlægge en faktura for det udførte arbejde som dokumentation.