Derfor skal du vedligeholde skærende værktøj

Vores håndværksopgaver bedømmes altid på slutresultatet. Det kan ikke være anderledes, for der er det endegyldige arbejde, vi skal se på år efter år i vores hjem, på arbejdspladsen etc.

Derfor er det naturligvis vigtigt, at dit værktøj er velfungerende og dit udstyr er vedligeholdt.

Særligt skærende værktøj skal være skarpt og klar til at klare opgaven uden at efterlade byggematerialerne med ujævnheder, splinter etc.

Vedligeholdelsen er desuden vigtig set fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt.

Forebyggende vedligeholdelse og en proaktiv indsats betyder, at dit værktøj opererer sikkert og uden risiko for fejl pga. manglende vedligeholdelse.

Vedligeholdelsen er ikke forbeholdt professionelle, så der er ingen undskyldning for ikke at tage dig ordentligt af dit værktøj og respektere din egen sikkerhed.

I denne artikel vil vi komme omkring faren ved ikke at vedligeholde sit udstyr.

Fare og risiko ved dårligt vedligeholdt skæreværktøj

Når du ikke vedligeholder særligt dit bærbare skærende værktøj, stiger risikoen for ulykker. Desuden vil alderen på det anvendte værktøj også have indflydelse på den samlede risiko, og det er derfor vigtigt at både håndværktøj og kraftværktøj efterses og evt. udskiftes løbende.

Det er vigtigt, du efterser, at afskærmninger er på plads og fungerer korrekt, så der ikke pludselig er risiko for at f.eks. fingre kommer ind til maskinen.

Tjek også hjul, blade og klinger for sprækker og revner, så du er sikker på, værktøjet ikke går i stykker og kan forvolde skade, hvis det sker under brug.

Kontroller desuden altid ledninger, så det elektriske aspekt er sikkert. Se efter, at jordlederen er intakt og isoleringer i orden.

Kun ved at være opmærksom under brug og sørge for jævnlig kontrol, kan du minimere risiko for at komme til skade, når du udfører skærearbejde.

Har du intentioner om at anvende værktøj, som afgiver vibrationer, skal du kontrollere, at vibrationsdæmpere ikke er slidt op. Kontrollere at afbalanceringen fungerer og hjælper dig korrekt under betjening af værktøjet. Kontrollere at værktøjet er skarpt, så det ikke sætter sig under brug.

Du kan selv vælge, om det er dig selv, der skal stå for vedligeholdelsen af dine skærende værktøjer, men hvis du ikke har erfaring inden for området, bør du videregive ansvaret til en fagmand, som har ekspertise og erfaring.